Certificatele de calificare profesională eliberate de către Centrele de Evaluare din cadrul S.C. Afacov Consulting Group S.R.L., S.C. Aida S.R.L. şi S.C. Sibaro S.R.L. din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, sunt recunoscute la nivel naţional şi în statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educatiei, şi se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesională din următoarele categorii:

    • Programe de calificare nivel 1;
    • Programe de calificare nivel 2;
    • Programe de calificare nivel 3.

Faţa certificatului de calificare profesională conţine:

    • Seria si numărul certificatului;
    • Datele de identificare ale cursantului (nume, prenume, CNP, data naşterii, locul naşterii, părinţi);
    • Perioada desfăşurării cursului;
    • Denumirea cursului;
    • Durata cursului;
    • Furnizorul de formare profesională;
    • Data promovării examenului;
    • Media promovării examenului;
    • Calificarea obţinută. 

Se semnează de către Directorul şi secretarul Centrului de formare, precum şi de preşedintele comisiei de examinare, iar în colţul din dreapta sus este aplicat timbrul sec.

Suplimentul descriptiv al certificatului conţine:

    • Tipul certificatului, seria şi numărul acestuia;
    • Calificare / ocupaţia obţinută şi codul Nomenclator / Codul COR al acesteia;
    • Denumirea furnizorului de formare care a eliberat certificatul;
    • Nivelul de calificare şi sistemul de evaluare;
    • Baza legală pentru eliberarea certificatului;
    • Nivelul studiilor pentru participarea la program;
    • Tipul de program de formare şi durata acestuia în ore;
    • Competenţele profesionale dobândite; 

 

Se semnează de către Directorul şi secretarul Centrului de formare, precum şi de preşedintele comisiei de examinare.