Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul III de implementare, luna 3 (septembrie 2012)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
   Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului a continuat prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
   Au fost asistaţi un număr de 15 solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
   S-a actualizat săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-au asigurat locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
   S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-a desfăşurat activitatea de monitorizare şi evaluare a derulării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului monitorizează activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
   Au fost selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de 15  candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
   S-au desfăşurat activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru 12 beneficiari ai proiectului: 8 în ocupaţia "cofetar-patiser" şi 4 în ocupaţia "maşinist la maşini pentru terasamente".

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
   S-au desfăşurat activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursurile de calificare aflate în desfăşurare.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
   Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului. În această lună au fost evaluaţi 3 candidaţi în ocupaţia "tâmplar universal".

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 11 (anul 2) - 4 (anul 3) (lunile 23-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru 12 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 80 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 11 (anul 2) - 4 (anul 2) (lunile 23-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 10 beneficiari. S-au desfăşurat un  număr de 160 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.
 

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 12 (anul 2) - 5 (anul 3) (lunile 24-28)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru un număr de 11 beneficiari. S-au desfăşurat 160 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.
 

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 1 (anul 3) - 5 (anul 3) (lunile 25-29)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor" - grupa 4, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru un număr de 14 beneficiari. S-au desfăşurat 144 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "brutar"-grupa 6 - perioada de implementare: lunile 2 (anul 3) - 4 (anul 3) (lunile 25-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "brutar" - grupa 6, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru un număr de 10 beneficiari. S-au desfăşurat 72 ore de pregătire teoretică şi 48 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 7 - perioada de implementare: lunile 2 (anul 3) - 4 (anul 3) (lunile 25-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ" - grupa 7, la Târgu Secuiesc (CV), pentru un număr de 10 beneficiari. S-au desfăşurat 120 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.
 

 

  (ultima actualizare: 30 septembrie 2012)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate