Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

 ANUNŢ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L., cu sediul în str. Kos Karoly 96, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod poştal 520055, telefon 0267.313.457, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), beneficiară de finanţare  nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare cu numărul de identificarePOSDRU/80/2.3/S/55068 pentru implementarea proiectului intitulat „Formarea şi certificarea competenţelor profesionale”, anunţă deschiderea procedurii de prospectare a pieţei pentru achiziţia de congelator cu şoc termic, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, coroborate cu celelalte dispoziţii în vigoare.  

Obiectul Contractului îl reprezintă achiziţia de produse - congelator cu şoc termic (cod CPV 39711120-6), în condiţiile documentaţiei de achiziţie. 

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este "preţul cel mai scăzut". 

Valoarea estimată a contractului: 15.000,00 lei (3.260,87 Euro la un curs de 4,6 lei / Euro) fără TVA

Nu sunt acceptate oferte parţiale. 

Documentaţia de achiziţie se poate obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului. 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie la adresa sediului de implementare al proiectului: Sfântu Gheorghe, Str. Kos Karoly 96, la telefon 0267.313.457 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), persoană de contact: VEGH Dorina Sabina. 

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul achizitorului sau pe adresa de e-mail este …………. ora ………... 

ANUNŢ publicat pe pagina de internet proprie www.afacov.ro la data de:01.12.2010.

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate