Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Anunt de atribuire a contractului de achiziţie publică

 

 S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L., cu sediul în str. Kos Karoly 96, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod poştal 520055, telefon 0267.313.457, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), beneficiară de finanţare  nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare cu numărul de identificarePOSDRU/80/2.3/S/55068 pentru implementarea proiectului intitulat „Formarea şi certificarea competenţelor profesionale”, anunţă atribuirea contractului deachiziţie publică de produse - laptop-uri cu sisteme de operare - 11 bucăţi(cod CPV 30213100-6), către S.C. 2NET SERV S.R.L., cu sediul în Sfântu Gheorghe.

Procedura aplicată pentru selecţia ofertanţilor: studiu de piaţă.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie de produse: "preţul cel mai scăzut".

Numărul de ofertanţi: 4.

Preţul contractului: 30.313,00 lei (6.736,22 Euro la un curs de 4,5 lei/Euro) fără TVA

Data anunţării anunţului de participare: 01.06.2012

Data încheierii contractului: 27.06.2012

ANUNŢ publicat pe pagina de internet proprie www.afacov.ro la data de: 27.06.2012

  

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate