Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Anunt de atribuire a contractului de achiziţie publică

 

S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L., cu sediul în str. Kos Karoly 96, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod poştal 520055, telefon 0267.313.457, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), beneficiară de finanţare  nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare cu numărul de identificarePOSDRU/80/2.3/S/55068 pentru implementarea proiectului intitulat „Formarea şi certificarea competenţelor profesionale”, anunţă atribuirea contractului deachiziţie publică de produse - maşină-unealtă multifuncţională pentru prelucrarea lemnului (cod CPV 42642000-8), către S.C. Expert Moldiva Trading S.R.L., cu sediul în Iaşi.

Procedura aplicată pentru selecţia ofertanţilor: studiu de piaţă, analiza ofertelor de pe internet şi SEAP

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie de produse: "cel mai scăzut preţ"

Numărul de ofertanţi: 5

Valoarea contractului: 11.677,6 lei (2780,38 Euro la un curs de 4,2 lei/Euro)

Data anunţării anunţului de participare: 21.07.2010

Data încheierii contractului: 07.09.2010

ANUNŢ publicat pe pagina de internet proprie www.afacov.ro la data de: 07.09.2010

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate