Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ANUNŢ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L., cu sediul în str. Kos Karoly 96, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, cod poştal 520055, telefon 0267.313.457, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), beneficiară de finanţare  nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/80/2.3/S/55068 pentru implementarea proiectului intitulat „Formarea şi certificarea competenţelor profesionale”, anunţă deschiderea procedurii de prospectarea pieţei - studiu de piaţă, pentru achiziţia de servicii de contabiltate, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, coroborate cu celelalte dispoziţii în vigoare.  

Obiectul Contractului îl reprezintă achiziţia de servicii - servicii de contabilitate (cod CPV 79211000-6), în condiţiile documentaţiei de achiziţie. 

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este "preţul cel mai scăzut". 

Nu sunt acceptate oferte parţiale. 

Documentaţia de achiziţie se poate obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului. 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie la adresa sediului de implementare al proiectului: Sfântu Gheorghe, Str. Kos Karoly 96, la telefon 0267.313.457 sau e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), persoană de contact: Marius Andrei DĂNILĂ. 

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul achizitorului sau pe adresa de e-mail este10.08.2010, ora 10:00. 

ANUNŢ publicat pe pagina de internet proprie www.afacov.ro la data de: 21.07.2010

 

 

 

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate