Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Anul III de implementare, luna 12 ( iunie 2013)

 

Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului -perioada de implementare: lunile 1-36

 Au fost asigurate resursele umane şi locaţiile necesare desfăşurării activităţilor proiectului. Locaţiile pentru implementarea activităţilor proiectului au fost asigurate în totalitate

 Informare, promovare, publicitate - perioada de implementare: lunile 1- 36

Au fost publicate 11 interviuri în presa scrisă locală după cum urmează:

- Observatorul de Covasna - 2 interviuri -   13.06.2013 şi 26.06.2013

- Şansa Buzoiană - 1 interviu - 13.06.2013

- Informaţia Harghitei - 1 interviu - 14.06.2013

- Obiectiv - Vocea Brăilei - 1 interviu - 14.06.2013

- Hirmondo - 1 interviu - 17.06.2013

- Deşteptarea Bacău - 2 interviuri - 19.06.2013 şi 27.06.2013

- Transilvania Expres - 2 interviuri - 19.06.2013 şi 25.06.2013

- Csiki Hirlap - 1 interviu - 16.06.2013 

Actualizarea paginii Web cu informaţii despre proiect  

A fost actualizată pagina web cu informaţii despre proiect

Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile- perioada de implementare: lunile 1- 36

Au fost asigurate resursele financiare pentru desfăşurarea  în condiţii legale a activităţilor planificate prin proiect.

Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1- 36

    Au fost organizate sedinţe săptămânale în vederea informării asupra stadiului implementării proiectului, stabilirea sarcinilor, activităţilor şi obiectivelor preconizate a fi îndeplinite în perioada următoare; sedinţele au fost  conduse de managerul de proiect şi responsabilul cu activitatea de monitorizare şi raportare, cu participarea membrilor echipei de implementare.          

   Activităţile proiectului au fost monitorizate permanent de responsabilul cu monitorizarea şi responsabilii judeţeni. Dovezile privind activităţile şi rezultatele au fost verificate şi arhivate corespunzător. A fost întocmit raportul de performanţă aferent lunii 11 (mai) / AN 3 de implementare / 2012 – 2013. 

Au fost întocmite documentele pentru raportarea şi monitorizarea rezultatelor.

Au fost întocmite şi arhivate documentele în vederea transmiterii CR + RTF NR. 14

 Întocmirea şi transmiterea raportului tehnico - financiar şi cererii finale de rambursare a cheltuielilor


Au fost întocmite şi arhivate documentele în vederea transmiterii raportului tehnico - financiar şi a cererii finale de rambursare a cheltuielilor.

 

 

                                                                           (Ultima actualizare: 30 iunie 2013)

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate