Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Brutar" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 04.12.2010 – 21.02.2011

Data Examenului de absolvire: 21.02.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Leon Carmen 740  DP15/20.05.2011 şi DP74/25.08.2011 
2  Mărginică Adina  740  DP16/20.05.2011 şi DP75/25.08.2011 
3  Mitroiu Georgiana-Mihaela  740  DP17/20.05.2011 şi DP76/25.08.2011 
4  Nicolae Cosmin-Mădălin  740  DP18/20.05.2011 şi DP77/25.08.2011 
5  Paraschiv Olga  740  DP19/20.05.2011 şi DP78/25.08.2011 
6  Popescu Emil  740  DP20/20.05.2011 şi DP79/25.08.2011 
7  Prepeliţeanu Elena  740  DP21/20.05.2011 şi DP80/25.08.2011 
8  Răileanu Doina 740  DP22/20.05.2011 şi DP81/25.08.2011 
9  Saişuc Emilia  740  DP23/20.05.2011 şi DP82/25.08.2011 
10  Şteblea Rodica  740  DP24/20.05.2011 şi DP83/25.08.2011 
11  Turbatu Marcian  740  DP25/20.05.2011 şi DP84/25.08.2011 
12  Turluianu Iuliana  740  DP26/20.05.2011 şi DP85/25.08.2011 
13  Zlatan Elisa  740  DP27/20.05.2011 şi DP86/25.08.2011 
14  Zlatan Andreea  740  DP28/20.05.2011 şi DP87/25.08.2011 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate