Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Brutar" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 28.03.2011 – 21.06.2011

Data Examenului de absolvire: 21.06.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Cadulencu Nicoleta 740 DP119/30.08.2011
2  Cîrcei Gabriela 740  DP120/30.08.2011 
3  Cocioabă Mariana 740 DP121/30.08.2011
4  Creţu Mihaela 740 DP122/30.08.2011
5  Ilie Victor 740  DP123/30.08.2011
6  Ilie Marius-Gelu 740  DP124/30.08.2011
7  Mărculescu Denise-Daniela 740  DP125/30.08.2011
8  Neculai Gabriela 740  DP126/30.08.2011
9  Onea Adina-Raluca 740  DP127/30.08.2011
10  Onea Miruna 740  DP128/30.08.2011
11  Oprea Ionuţ 740  DP129/30.08.2011
12  Sora Alexandru-Iulian 740  DP130/30.08.2011
13  Vlăgea Elena-Viorica 740  DP131/30.08.2011
14  Zapali Rodica 740  DP132/30.08.2011

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate