Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Brutar" - Grupa 04

 

Perioada cursului: 27.09.2011 – 20.12.2011

Data Examenului de absolvire: 21.12.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Antal Ilonka-Ildiko 740 DP145/04.01.2012
2  Baciu Gizella 740  DP146/04.01.2012 
3  Baciu Constantin-Vasile 740  DP147/04.01.2012
4  Balla Zsuszanna 740  DP148/04.01.2012 
5  Balo Krisztina 740  DP149/04.01.2012 
6  Bedo Andras 740  DP150/04.01.2012 
7  Berszan Csilla 740  DP151/04.01.2012 
8  Berszan Mihaly 740  DP152/04.01.2012 
9  Căileanu Carmen-Elena 740  DP153/04.01.2012 
10  Căileanu Neculina 740  DP154/04.01.2012 
11  Chicea Maria 740  DP155/04.01.2012 
12  Dima Brigitta 740  DP156/04.01.2012 
13  Erdei Eniko 740  DP157/04.01.2012 
14  Frâncu Veronica 740  DP158/04.01.2012 
15  Gherman Rozalia 740  DP159/04.01.2012 
16  Kallo Ramona-Bernadette 740  DP160/04.01.2012 
17  Kope Ildiko 740  DP161/04.01.2012 
18  Malacu Florina 740  DP162/04.01.2012 
19  Molnar Hajnal 740  DP163/04.01.2012 
20  Olariu Ramona 740  DP164/04.01.2012 
21  Opra Orsolya 740  DP165/04.01.2012 
22  Simon Istvan 740  DP166/04.01.2012 
23  Stanciu Elena 740  DP167/04.01.2012 
24  Tintoiu Maria 740  DP168/04.01.2012 
25  Veres Magda 740 DP169/04.01.2012

Total subvenţii acordate: 18.500,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate