Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Brutar" - Grupa 05

 

Perioada cursului: 14.11.2011 – 08.02.2012

Data Examenului de absolvire: 13.02.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Avram Gârbacea-Claudia 740 DP196/27.02.2012
2  Imreh Andrea-Roxana 740 DP197/27.02.2012 
3  Lazăr Petruţa 740 DP198/27.02.2012 
4  Manolache Alin-Ionuţ 740 DP199/27.02.2012 
5  Mirică Felicia-Maria 740 DP200/27.02.2012 
6  Mirică Vasile 740 DP201/27.02.2012 
7  Negrilă Marcela 740 DP202/27.02.2012 
8  Negrilă Adrian 740 DP203/27.02.2012 
9  Tănase Olguţa 740 DP204/27.02.2012 

Total subvenţii acordate: 6.660,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate