Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Brutar" - Grupa 06

 

Perioada cursului: 02.08.2012 – 25.10.2012

Data Examenului de absolvire: 26.10.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Balhui Sorina - Ioana
740 DP237/27.02.2013
2  Balhui Attila - Robert
740 DP238/27.02.2013 
3  Cernescu Maria - Laura 740 DP239/27.02.2013 
4  Costandachi Nela Magdalina
740 DP240/27.02.2013 
5  Costandachi Mihai
740 DP241/27.02.2013 
6  Dumitrescu Emese
740 DP242/27.02.2013 
7  Hatos Laszlo
740 DP243/27.02.2013 
8  Molnar Zsuzsanna
740 DP244/27.02.2013 
9  Petrus Beatrice - Luana
740 DP245/27.02.2013 
10  Turbure Maria - Irina 740 DP246/27.02.2013

Total subvenţii acordate: 7.400,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate