Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Bucătar" - Grupa 01

 

Perioada cursului: 13.01.2011 – 17.06.2011

Data Examenului de absolvire: 20.06.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Albert Nagy-Geza 740 DP1542/29.08.2011
2  Anagnost Adriana 740  DP1543/29.08.2011 
3  Bodi Arpad-Attila 740  DP1544/29.08.2011 
4  Ciocoiu Costin 740  DP1545/29.08.2011 
5  Coşa Mariana 740  DP1546/29.08.2011 
6  Dănilă Nicoleta Laura 740  DP1547/29.08.2011 
7  Fabian Judit 740  DP1548/29.08.2011 
8  Incze Eva 740  DP1549/29.08.2011 
9  Incze Janos 740  DP1550/29.08.2011 
10  Iştoc Mioara 740  DP1551/29.08.2011 
11  Kadar Zoltan 740  DP1553/29.08.2011 
12  Kala Zoltan 740  DP1552/29.08.2011 
13  Kovacs Dezso 740  DP1554/29.08.2011 
14  Kristaly Ibolya 740  DP1555/29.08.2011 
15  Lakos Andras 740  DP1556/29.08.2011 
16  Manolachi Ioan 740  DP1557/29.08.2011 
17  Mathe Maria 740  DP1558/29.08.2011 
18  Roman Tatiana Rodica 740  DP1559/29.08.2011 
19  Samoilă Doina Angela 740  DP1560/29.08.2011 
20  Solymosi Maria Magdolna 740  DP1561/29.08.2011 

Total subvenţii acordate: 14.800,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate