Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Bucătar" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 18.07.2011 – 06.12.2011

Data Examenului de absolvire: 07.12.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Baciu Daniela 740 DP2145/29.02.2012
2  Dan Marian 740  DP2153/29.02.2012 
3  Mărculescu Nicoleta 740  DP2147/29.02.2012 
4  Miriţescu Emilia-Cremona 740  DP2146/29.02.2012 
5  Negoiţă Cristian 740  DP2155/29.02.2012 
6  Popa Mihai-Adrian 740  DP2148/29.02.2012 
7  Radu George-Sorin 740  DP2142/29.02.2012 
8  Radu Luminţa 740  DP2143/29.02.2012 
9  Şerban Ion 740  DP2154/29.02.2012 
10  Soigan Marius 740  DP2151/29.02.2012 
11  Spînu Alexandra-Ioana 740  DP2152/29.02.2012 
12  Tudose Constanţa-Carmen 740  DP2144/29.02.2012 
13  Ungureanu Alina-Georgeta 740  DP2150/29.02.2012 
14  Zidaru Violeta 740  DP2149/29.02.2012 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate