Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Bucătar" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 23.01.2012 – 13.06.2012

Data Examenului de absolvire: 14.06.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Burlacu Cornelia 740 DP129/27.02.2013
2  Calofir Mirela Cristina  740  DP130/27.02.2013 
3  Ciolacu Roxana - Mihaela 740  DP131/27.02.2013 
4  Dobref Monica 740  DP132/27.02.2013
5  Ilie Nicolae 740  DP133/27.02.2013 
6  Ilie Roxana - Maria 740  DP134/27.02.2013
7  Maracine Marilena 740  DP135/27.02.2013 
8  Mihai Florina 740  DP136/27.02.2013 
9  Mosorete Elena - Anca 740  DP137/27.02.2013 
10  Potarniche Ana - Maria 740  DP138/27.02.2013 
11  Stanciu Vasilica - Violeta 740  DP139/27.02.2013 
12  Sterea Cati  740 DP140/27.02.2013
13  Teodor Ciprian Marian 740 DP141/27.02.2013
14  Toma Ionela Gratiela 740 DP142/27.02.2013

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate