Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Bucătar" - Grupa 04

 

Perioada cursului: 18.06.2012 – 05.11.2012

Data Examenului de absolvire: 06.11.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Sarealba Mariana 740 DP171/28.02.2013
2  Bercaru Dumitru  740  DP172/28.02.2013 
3  Bercaru Marius Daniel 740  DP173/28.02.2013 
4  Stan Ioana 740  DP174/28.02.2013
5  Costea Liliana 740  DP175/28.02.2013 
6  Pahontu Rodica 740  DP176/28.02.2013
7  Pahontu Nicolae 740  DP177/28.02.2013 
8  Mihai Ioana 740  DP178/28.02.2013 
9  Pahontu Alexandrina 740  DP179/28.02.2013 
10  Necula Maria Alina 740  DP180/28.02.2013 
11  Hariiala Mariana Lidia 740  DP181/28.02.2013 

Total subvenţii acordate: 8.140,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate