Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Drujbist (Fransator mecanic)" - Grupa 01

 

Perioada cursului: 11.03.2011 – 03.06.2011

Data Examenului de absolvire: 06.06.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Balazs Peter 740 DP45/14.07.2011; DP104/26.08.2011
2  Bedö Sándor 740  DP46/14.07.2011; DP105/26.08.2011
3  Craciun Csaba 740 DP47/14.07.2011; DP106/26.08.2011
4  Dániel Vilmos 740  DP48/14.07.2011; DP107/26.08.2011
5  Gheorghiţă Nicolae-Flavius 740  DP49/14.07.2011; DP108/26.08.2011
6  Gheorghiţă Raymond 740  DP50/14.07.2011; DP109/26.08.2011
7  Kádár János 740  DP51/14.07.2011; DP110/26.08.2011
8  Kőkősi János 740  DP52/14.07.2011; DP111/26.08.2011
9  Mihály János 740  DP53/14.07.2011; DP112/26.08.2011
10  Munteanu Neculai-László 740  DP54/14.07.2011; DP113/26.08.2011
11  Németh Bertalan 740  DP55/14.07.2011; DP114/26.08.2011
12  Oláh Szabolcs-Béla 740  DP56/14.07.2011; DP115/26.08.2011
13  Szakács Alexandru 740  DP57/14.07.2011; DP116/26.08.2011
14  Szakács Miklós-Mihály 740  DP58/14.07.2011; DP117/26.08.2011
15  Soó Csongor-Zsolt 740  DP59/14.07.2011; DP118/26.08.2011

Total subvenţii acordate: 11.100,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate