Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Drujbist (Fransator mecanic)" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 17.11.2011 – 13.02.2012

Data Examenului de absolvire: 14.02.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bocan Adrian 740 DP205/27.02.2012
2  Braşoveanu Constantin 740  DP206/27.02.2012 
3  Cojan Cătălin 740  DP207/27.02.2012 
4  Cornea Emilian-Ilie 740  DP208/27.02.2012 
5  Debreczi Robert 740  DP209/27.02.2012 
6  Fazakas Levente 740  DP210/27.02.2012 
7  Kelemen Ferencz 740  DP211/27.02.2012 
8  Lazăr Toader 740  DP212/27.02.2012 
9  Mogoş Maria 740  DP213/27.02.2012 
10  Muntean Gheorghe-Alexe 740  DP214/27.02.2012 
11  Muntean Ioan 740  DP215/27.02.2012 
12  Munteanu Marius 740  DP216/27.02.2012 
13  Vura Francisc 740  DP217/27.02.2012 
14  Zagoni Alexandru 740  DP218/27.02.2012 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate