Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Drujbist (Fransator mecanic)" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 23.02.2012 – 30.04.2012

Data Examenului de absolvire: 02.05.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bălaş Alexe 740 DP256/28.02.2013
2  Bîrlă Tudor - Mădălin  740  DP257/28.02.2013 
3  Bocan Ioan - Marcel 740  DP258/28.02.2013 
4  Bontă Ioniţă 740  DP259/28.02.2013 
5  Ciambur Ioan 740  DP260/28.02.2013 
6  Ciocîrlan Alina - Mihaela 740  DP261/28.02.2013 
7  Cotici Ioan 740  DP262/28.02.2013 
8  Cojan Florea 740  DP263/28.02.2013 
9  Fabian Zoltan 740  DP264/28.02.2013 
10  Foldes Erno  740  DP265/28.02.2013 
11  Furtună Ovidiu 740  DP266/28.02.2013 
12  Munteanu Ioan - Lucian 740  DP267/28.02.2013 
13  Neag Dumitru 740  DP268/28.02.2013 
14  Sandu Aurelia 740  DP269/28.02.2013 
15  Sandu Gheorghe 740  DP270/28.02.2013
16  Şerban Mihaela 740  DP271/28.02.2013
17  Toth Rozalia 740  DP272/28.02.2013
18  Toth Arpad 740  DP273/28.02.2013
19  Vajna Doina 740  DP274/28.02.2013
20  Vlad Doru 740  DP275/28.02.2013

Total subvenţii acordate: 14.800,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate