Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Drujbist (Fransator mecanic)" - Grupa 04

 

Perioada cursului: 18.10.2012 – 16.01.2013

Data Examenului de absolvire: 17.01.2013

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bajka Lazar 740 DP276/28.02.2013
2  Burtan Lili  740  DP277/28.02.2013 
3  Ciobanu Vasile 740  DP278/28.02.2013 
4  Cristea Ioan 740  DP279/28.02.2013 
5  Gyergyai Alexandru 740  DP280/28.02.2013 
6  Ionaşcu Valentin 740  DP281/28.02.2013 
7  Kovacs Janos 740  DP282/28.02.2013 
8  Motan Eniko 740  DP283/28.02.2013 
9  Motan Lucian 740  DP284/28.02.2013 
10  Nadudvary Eors Csaba  740  DP285/28.02.2013 
11  Orosz Attila 740  DP286/28.02.2013 
12  Orosz Geza 740  DP287/28.02.2013 
13  Sandu Ioan Adrian 740  DP288/28.02.2013 
14  Ştefan Ambrozi 740  DP289/28.02.2013 
15  Szima Ildiko 740  DP290/28.02.2013
16  Szima Janos 740  DP291/28.02.2013
17  Tudose Adrian Cătălin 740  DP292/28.02.2013
18  Tuszon Istvan 740  DP293/28.02.2013
19  Tuszon Geza 740  DP294/28.02.2013
20  Tarcsi Laszlo 740  DP295/28.02.2013

Total subvenţii acordate: 15.540,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate