Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - Grupa 01

 

Perioada cursului: 13.12.2010 – 12.05.2011

Data Examenului de absolvire: 13.05.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Beta Eneric 740 DP1498/25.08.2011 şi DP1811/28.10.2011
2  Ferenţ Laurenţiu 740  DP1499/25.08.2011 şi DP1812/28.10.2011 
3  Hăulică Costel 740  DP1500/25.08.2011 şi DP1813/28.10.2011 
4  Manciu Ionel 740  DP1501/25.08.2011 şi DP1814/28.10.2011 
5  Marin Costel 740  DP1502/25.08.2011 şi DP1815/28.10.2011 
6  Mocanu Fănică 740  DP1503/25.08.2011 şi DP1816/28.10.2011 
7  Neacşu Marius 740  DP1504/25.08.2011 şi DP1817/28.10.2011 
8  Păsălău Vasilică 740  DP1505/25.08.2011 şi DP1818/28.10.2011 
9  Petronie Viorel 740  DP1506/25.08.2011 şi DP1819/28.10.2011 
10  Popa Sorin 740  DP1507/25.08.2011 şi DP1820/28.10.2011 
11  Rotaru Vergil 740  DP1508/25.08.2011 şi DP1821/28.10.2011 
12  Sebestin Florin 740  DP1509/25.08.2011 şi DP1822/28.10.2011 
13  Stef Dumitru 740  DP1510/25.08.2011 şi DP1823/28.10.2011 
14  Ungureanu Constantin 740  DP1511/25.08.2011 şi DP1824/28.10.2011 
15  Zaharia Dorinel 740  DP1512/25.08.2011 şi DP1825/28.10.2011 

Total subvenţii acordate: 11.100,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate