Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 19.12.2011 – 14.05.2012

Data Examenului de absolvire: 15.05.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bazga Ionuţ-Bogdan 740 DP2437/26.10.2012
2  Costache Răzvan 740 DP2440/26.10.2012 
3  Echim Cristian-Nicolae 740 DP2433/26.10.2012 
4  Gangu Nicolae 740  DP2443/26.10.2012 
5  Ioniţă Mihăiţă-Viorel 740  DP2434/26.10.2012 
6  Manolescu Aristide-Paul 740  DP2435/26.10.2012 
7  Melcea Ionuţ 740  DP2436/26.10.2012 
8  Militaru Nicolae 740  DP2432/26.10.2012 
9  Maros Mihai 740  DP2431/26.10.2012 
10  Pîrvu Nicolae 740  DP2444/26.10.2012 
11  Popa Marius-Eugen 740  DP2438/26.10.2012 
12  Rîmniceanu Nicolae-Costin 740  DP2441/26.10.2012 
13  Ştefan Lucian 740  DP2442/26.10.2012 
14  Cireşaru Adrian 740  DP2439/26.10.2012 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate