Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 01

 

Perioada cursului: 22.11.2010 – 28.01.2011

Data Examenului de absolvire: 31.01.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bănică Demetra-Daniela 740 DP 1425/25.08.2011 
2  Bolda Condina 740  DP 1426/25.08.2011 
3  Bunea Cătălin 740  DP 1427/25.08.2011 
4  Butu Dolores 740  DP 1428/25.08.2011 
5  Cătoiu Cristina-Artemiza 740  DP 1431/25.08.2011 
6  Cazan Maria 740  DP 1429/25.08.2011 
7  Ceauşescu Robert-Nicuşor 740  DP 1430/25.08.2011 
8  Coman Gheorghe-Cristian 740  DP 1432/25.08.2011 
9  Costache Gabriela-Laura 740  DP 1434/25.08.2011
10  Costache Sorin 740  DP 1433/25.08.2011 
11  Croitoru Săndica-Nicoleta  740  DP 1435/25.08.2011 
12  Dragomir Elena  740  DP 1436/25.08.2011 
13  Floroian Iuliana  740  DP 1437/25.08.2011 
14  Gavrilă Filofteia-Ramona  740  DP 1424/25.08.2011 
15  Grama Toni-Marian  740  DP 1438/25.08.2011 
16  Grama Violeta  740  DP 1439/25.08.2011 
17  Ilie Alina  740  DP 1440/25.08.2011 
18  Manea Ştefan  740 DP 1441/25.08.2011 
19  Miclea Georgiana  740  DP 1442/25.08.2011 
20  Mihălaşcu Diana  740  DP 1443/25.08.2011 
21  Niţă Marilena  740  DP 1444/25.08.2011 
22  Pîrcălabu Cătălin-Gheorghe  740  DP 1449/25.08.2011 
23  Podgoreanu Manuela-Elena  740  DP 1448/25.08.2011 
24  Posmagiu Mirela-Iosefina  740  DP 1447/25.08.2011 
25  Şerban Lucian-Marius 740 DP 1446/25.08.2011
26  Şoigan Maria-Dorina 740 DP 1445/25.08.2011
27  Vasilatos Constantin 740 DP 1450/25.08.2011
28  Vasilatos Ionela 740 DP 1451/25.08.2011

Total subvenţii acordate: 20.720,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate