Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 13.12.2010 – 25.02.2011

Data Examenului de absolvire: 28.02.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Baláska Szabolcs 740

DP 409.2/31.03.2011 DP1562/29.08.2011

2  Biszak Katalin 740  DP 409.1/31.03.2011 DP1563/29.08.2011
3  Csáki Antal-Zoltán  740  DP 409.3/31.03.2011 DP1564/29.08.2011
4  Csavar Benedek  740  DP 409.4/31.03.2011 DP1565/29.08.2011
5  Daragits Réka  740  DP 409.5/31.03.2011 DP1566/29.08.2011
6  Fülöp Zsuzsánna  740  DP 409.6/31.03.2011 DP1567/29.08.2011
7  Gegő Zsolt  740  DP 409.7/31.03.2011 DP1568/29.08.2011
8  Jakab Attila  740  DP 409.8/31.03.2011 DP1569/29.08.2011
9  Jakab Zsuzsánna  740  DP 409.9/31.03.2011 DP1570/29.08.2011
10  Józsa Erika-Kinga  740  DP 410.1/31.03.2011 DP1571/29.08.2011
11  Kotró Erzsébet  740  DP 410.2/31.03.2011 DP1572/29.08.2011
12  Kotró Katalin  740  DP 410.3/31.03.2011 DP1573/29.08.2011
13  Máthé Gabriella  740  DP 410.4/31.03.2011 DP1574/29.08.2011
14  Mikola Zsuzsánna  740  DP 410.5/31.03.2011 DP1575/29.08.2011
15  Nagy István  740  DP 410.6/31.03.2011 DP1576/29.08.2011
16  Pászka Zoltán  740  DP 410.7/31.03.2011 DP1577/29.08.2011
17  Sándor László-Botond  740  DP 410.8/31.03.2011 DP1578/29.08.2011
18  Szántó Edina  740  DP 410.9/31.03.2011 DP1579/29.08.2011
19  Turóczy László  740 

DP 411.1/31.03.2011 DP1580/29.08.2011

Total subvenţii acordate: 14.060,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate