Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 21.03.2011 – 27.05.2011

Data Examenului de absolvire: 30.05.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Andrişca Mariana 740 DP 1518/26.08.2011 DP1827/28.10.2011 
2  Bădan Anca  740  DP 1519/26.08.2011 DP1828/28.10.2011  
3  Bădeliţa Gabriela  740  DP 1520/26.08.2011 DP1830/28.10.2011  
4  Bănică Camelia  740  DP 1521/26.08.2011 DP1829/28.10.2011  
5  Bira Nina  740  DP 1522/26.08.2011 DP1831/28.10.2011  
6  Bîrlă Maricica  740  DP 1523/26.08.2011 DP1832/28.10.2011  
7  Bunu Silvia  740  DP 1524/26.08.2011 DP1833/28.10.2011  
8  Coroiu Dorina   740  DP 1525/26.08.2011 DP1834/28.10.2011  
9  Ilie Lucia  740  DP 1526/26.08.2011 DP1835/28.10.2011  
10  Livada Violeta  740  DP 1527/26.08.2011 DP1836/28.10.2011  
11  Olteanu Lucia  740  DP 1528/26.08.2011 DP1837/28.10.2011  
12  Paval Daniela  740  DP 1529/26.08.2011 DP1838/28.10.2011  
13  Pîrvu Lenuţa  740  DP 1530/26.08.2011 DP1839/28.10.2011  
14  Rotaru Marilena  740  DP 1531/26.08.2011 DP1840/28.10.2011  

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate