Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 04

 

Perioada cursului: 11.07.2011 – 19.09.2011

Data Examenului de absolvire: 20.09.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Calita Cristina Doina 740  DP 1917/27.12.2011
2  Dragu Marilena  740  DP 1918/27.12.2011 
3  Dragu Neculai Florentin  740  DP 1917.1/27.12.2011 
4  Ioniţă Anica  740  DP 1913.1/27.12.2011 
5  Patrichi Anişoara  740  DP 1919/27.12.2011 
6  Popescu Andreea  740  DP 1919.1/27.12.2011 
7  Popescu Magdalena  740  DP 1913/27.12.2011 
8  Poescu Marius Cătălin  740  DP 1914.1/27.12.2011 
9  Rotariu Claudia Mădălina  740  DP 1915.1/27.12.2011 
10  Şerban Cosmin  740  DP 1916/27.12.2011 
11  Şerban Valerie Alexandra  740  DP 1916.1/27.12.2011 
12  Ştefan Adrian Ionuţ   740  DP 1914/27.12.2011 
13  Vasile Sebastian  740  DP 1918.1/27.12.2011 
14  Vlaicu Gabriela Mirela  740  DP 1915/27.12.2011 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate