Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 05

 

Perioada cursului: 14.11.2011 – 08.02.2012

Data Examenului de absolvire: 10.02.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bogdan Marcela 740 DP 186/27.02.2012
2  Bogyo Csaba  740  DP 187/27.02.2012 
3  Bogyo Eva  740  DP 188/27.02.2012 
4  Bordeianu Maria  740  DP 189/27.02.2012 
5  Gal Mihaela  740  DP 190/27.02.2012 
6  Gaspar Emese  740  DP 191/27.02.2012 
7  Goga Erika  740  DP 192/27.02.2012 
8  Keri Hunor-Richard  740  DP 193/27.02.2012 
9  Kosztandi Agnes  740  DP 194/27.02.2012 
10  Mate Daniel  740  DP 195/27.02.2012 

Total subvenţii acordate: 7.400,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate