Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 06

 

Perioada cursului: 23.01.2012 – 31.03.2012

Data Examenului de absolvire: 02.04.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bokor Sándor
740 DP 219/26.02.2013
2  Buda Eugen 
740  DP 220/26.02.2013 
3  Füzesi Csilla
740  DP 221/26.02.2013 
4  Ráduly József 
740  DP 222/26.02.2013 
5  Siposs István
740  DP 223/26.02.2013 
6  Szabó Izabella 
740  DP 224/26.02.2013 
7  Varga Rita
740  DP 225/26.02.2013 
8  Vargyasi Tünde - Gabriella 
740  DP 226/26.02.2013 
9  Zakariás Imre - István
740  DP 227/26.02.2013 

Total subvenţii acordate: 6.660,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate