Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lucrător în comerţ" - Grupa 07

 

Perioada cursului: 02.08.2012 – 26.10.2012

Data Examenului de absolvire: 29.10.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Bokor Katalin
740 DP 228/26.02.2013
2  Csavar Reka
740  DP 229/26.02.2013 
3  Csavar Luiza
740  DP 230/26.02.2013 
4  Horvath Gyorgy - Arpad 
740  DP 231/26.02.2013 
5  Jakabos Kinga
740  DP 232/26.02.2013 
6  Olăraşu Ioan - Romeo 
740  DP 233/26.02.2013 
7  Opra Tibor
740  DP 234/26.02.2013 
8  Opra Judit
740  DP 235/26.02.2013 
9  Toth Paula - Melinda
740  DP 236/26.02.2013 

Total subvenţii acordate: 6.660,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate