Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Ospătar" - Grupa 01

 

Perioada cursului: 31.01.2011 – 17.06.2011

Data Examenului de absolvire: 20.06.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Alexandru Mihael 740 DP1474/25.08.2011
2  Chivu Camelia-Mirela 740  DP1474/25.08.2011 
3  Condruz Filofteia 740  DP1474/25.08.2011 
4  Cristea Mariana 740  DP1474/25.08.2011 
5  Ene Mirela 740  DP1474/25.08.2011 
6  Ioniţă Constanţa 740  DP1474/25.08.2011 
7  Ioniţă Tudorel-Georgian 740  DP1474/25.08.2011 
8  Iordache Cosmina-Livia 740  DP1474/25.08.2011 
9  Manoiu Gina 740  DP1474/25.08.2011 
10  matache Cornel 740  DP1474/25.08.2011 
11  Mihalaşcu Alexandru 740  DP1474/25.08.2011 
12  Neacşu Florin-Nicolae 740  DP1474/25.08.2011 
13  Niculae Maria-Violeta 740  DP1474/25.08.2011 
14  Petre Nicuşor-Silviu 740  DP1474/25.08.2011 
15  Podişcă Iulian 740  DP1474/25.08.2011 
16  Tica Nicoleta 740  DP1474/25.08.2011 
17  Vasile Oana-Adelina 740  DP1474/25.08.2011 
18  Vlad Raluca-Daniela 740  DP1474/25.08.2011 
19  Vlase Sanda 740  DP1474/25.08.2011 
20  Bocolea Elena 740  DP1474/25.08.2011 
21  Butu Sebastian 740  DP1474/25.08.2011 
22  Barbu Dorna 740  DP1474/25.08.2011 
23  Gheorghe Roxana-Elena 740  DP1474/25.08.2011 

Total subvenţii acordate: 17.020,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate