Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Ospătar" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 29.08.2011 – 18.01.2012

Data Examenului de absolvire: 19.01.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Calcan Costel-Nony 740 DP2450/30.04.2012
2  Făţulescu Roxana-Mihaela 740  DP2454/30.04.2012 
3  Ghizdeanu Claudia 740  DP2453/30.04.2012 
4  Ghizdeanu marian 740  DP2446/30.04.2012 
5  Lazăr Gina 740  DP2451/30.04.2012 
6  Manta Florin-Mihăiţă 740  DP2447/30.04.2012 
7  Miclea Răducu-Veronel 740  DP2448/30.04.2012 
8  Naziru Marius-Gabriel 740  DP2449/30.04.2012 
9  Neagu Emanuela 740  DP2445/30.04.2012 
10  Niţă Anişoara 740  DP2455/30.04.2012 
11  Radu Viorel 740  DP2452/30.04.2012 
12  Şerban Nicoleta-Mirela 740  DP2457/30.04.2012 
13  Şerbănică Liviu-Ion 740  DP2458/30.04.2012 
14  Patrichi Daniel 740  DP2456/30.04.2012 

Total subvenţii acordate: 10.360,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate