Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Ospătar" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 27.12.2011 – 18.05.2012

Data Examenului de absolvire: 21.05.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Botea Marius - Florin 740 DP104/26.02.2013
2  Croitoru Irina - Alina  740  DP105/26.02.2013 
3  Damian Elena - Catalina 740  DP106/26.02.2013 
4  Durlea Laurentiu 740  DP107/26.02.2013
5  Durlea Mirela 740  DP108/26.02.2013 
6  Petrescu Adriana 740  DP109/26.02.2013
7  Petrescu Florin 740  DP110/26.02.2013 
8  Pirtac Daniela 740  DP111/26.02.2013 
9  Ripeanu Florenta 740  DP112/26.02.2013 
10  Spirache Gheorghe 740  DP113/26.02.2013 
11  Stanciulescu Claudia - Elena 740  DP114/26.02.2013 
12  Stanciulescu Crina 740  DP115/26.02.2013
13  Stanciulescu Titel 740  DP116/26.02.2013 
14  Stefan Daniela 740  DP117/26.02.2013
15  Tomescu Ana 740 DP118/26.02.2013

Total subvenţii acordate: 11.000,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate