Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Ospătar" - Grupa 04

 

Perioada cursului: 28.05.2012 – 16.10.2012

Data Examenului de absolvire: 17.10.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Cosma Liliana Ioana 740 DP143/28.02.2013
2  Necula Carmen Cristina  740  DP144/28.02.2013 
3  Necula Traian 740  DP145/28.02.2013 
4  Paun Ionut 740  DP146/28.02.2013
5  Penes Nicoleta 740  DP147/28.02.2013 
6  Popescu Lidia 740  DP148/28.02.2013
7  Popescu Marian 740  DP149/28.02.2013 
8  Roman Cristiana Ligia 740  DP150/28.02.2013 
9  Roman Samuel 740  DP151/28.02.2013 
10  Trifan Lucian 740  DP152/28.02.2013 

Total subvenţii acordate: 7.400,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate