Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Zidar, pietrar, tencuitor" - Grupa 01

 

Perioada cursului: 28.09.2010 – 23.02.2011

Data Examenului de absolvire: 23.02.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Balazs János 740 DP29/24.05.2011 şi DP88/26.08.2011
2  Ciorici Ionel 740  DP30/24.05.2011 şi DP89/26.08.2011 
3  Czofa Ferencz 740  DP31/24.05.2011 şi DP90/26.08.2011 
4  Czofa Laszlo 740  DP32/24.05.2011 şi DP91/26.08.2011 
5  Deszpa Erno 740  DP33/24.05.2011 şi DP92/26.08.2011 
6  Deszpa Lóránt 740  DP34/24.05.2011 şi DP93/26.08.2011 
7  Egyed András 740  DP35/24.05.2011 şi DP94/26.08.2011 
8  Egyed Jozsef-Dumitru 740  DP36/24.05.2011 şi DP95/26.08.2011 
9  Fazakas Szabolcs 740  DP37/24.05.2011 şi DP96/26.08.2011 
10  Fekete László 740  DP38/24.05.2011 şi DP97/26.08.2011 
11  Maller Adrian 740  DP39/24.05.2011 şi DP98/26.08.2011 
12  Kovács Csaba 740  DP40/24.05.2011 şi DP99/26.08.2011 
13  Rákosi Gelerd 740  DP41/24.05.2011 şi DP100/26.08.2011 
14  Sándor Róbert 740  DP42/24.05.2011 şi DP101/26.08.2011 
15  Sibianu Ioan 740  DP43/24.05.2011 şi DP102/26.08.2011 
16  Stroie Nicolae 740  DP44/24.05.2011 şi DP103/26.08.2011 

Total subvenţii acordate: 11.840,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate