Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Zidar, pietrar, tencuitor" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 05.07.2011 – 24.11.2011

Data Examenului de absolvire: 30.11.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Abărbulesei Adrian 740 DP133/04.01.2012
2  Apiştoaei Ion-Sorin 740  DP133/04.01.2012 
3  Boca Costel 740  DP133/04.01.2012 
4  Bîrsan Adrian 740  DP133/04.01.2012 
5  Grigoriţă Adrian 740  DP133/04.01.2012 
6  Grigoriţă Ionuţ 740  DP133/04.01.2012 
7  Moisă Fabian 740  DP133/04.01.2012 
8  Nastasiu Romică 740  DP133/04.01.2012 
9  Paiş Lucian 740  DP133/04.01.2012 
10  Stancu Aurel 740  DP133/04.01.2012 
11  Voinea Cosmin-Ionuţ 740  DP133/04.01.2012 
12  Voinea Laurenţiu 740  DP133/04.01.2012 

Total subvenţii acordate: 8.880,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate