Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Zidar, pietrar, tencuitor" - Grupa 03

 

Perioada cursului: 19.09.2011 – 30.01.2012

Data Examenului de absolvire: 31.01.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Alexa Dan 740 DP170/27.02.2012
2  Bălan Gheorghe 740  DP170/27.02.2012 
3  Beşliu Cornel 740  DP170/27.02.2012 
4  Cobzaru Virgil-Gavril 740  DP170/27.02.2012 
5  Dăriescu Mihai 740  DP170/27.02.2012 
6  Gal Imre 740  DP170/27.02.2012 
7  Gheorghe Ion 740  DP170/27.02.2012 
8  Lupu Nicuşor 740  DP170/27.02.2012 
9  Leuştean Marius 740  DP170/27.02.2012 
10  Muraru Petre 740  DP170/27.02.2012 
11  Niţoiu Constantin 740  DP170/27.02.2012 
12  Păcurar Dan-Nicolae 740  DP170/27.02.2012 
13  Picioroaga Maricel 740  DP170/27.02.2012 
14  Popa Mihai-Georgică 740  DP170/27.02.2012 
15  Rotaru Constantin 740  DP170/27.02.2012 
16  Scîrlat Mihai 740  DP170/27.02.2012 

Total subvenţii acordate: 11.840,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate