Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Zidar, pietrar, tencuitor" - Grupa 04

 

Perioada cursului: 04.07.2012 – 29.11.2012

Data Examenului de absolvire: 03.12.2012

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Beder Alpar
740 DP247/27.02.2013
2  Bokor Iosif
740  DP248/27.02.2013 
3  Bokor Adrian
740  DP249/27.02.2013
4  Czompok Laszlo
740  DP250/27.02.2013 
5  Draghiciu Marcel - Ioan
740  DP251/27.02.2013 
6  Golicza Csab - Matyas
740  DP252/27.02.2013 
7  Mathe Attila
740  DP253/27.02.2013 
8  Molnar Csaba
740  DP254/27.02.2013 
9  Ven Blasiu
740  DP255/27.02.2013 

Total subvenţii acordate: 6.660,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate