"ARO - Acces Rapid la Ocupare" este un proiect cofinanţat de Fondul Social European ce urmăreşte calificarea, dezvoltarea şi susţinerea profesională a persoanelor din mediul rural în vederea facilitării accesului la ocupare. Serviciile proiectului "ARO - Acces Rapid la Ocupare" se adresează atât femeilor, cât şi bărbaţilor, tinerilor şi celor mai în vârstă, cu condiţia să se încadreze într-una din următoarele categorii: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane casnice sau care se ocupă cu agricultura în gospodăria proprie.

Proiectul se desfăşoară în perioada aprilie 2014 - septembrie 2015 şi este destinat exclusiv celor care au domiciliul în mediul rural din Regiunile de Dezvoltare Nord -Vest şi Centru.

Beneficiarii proiectului vor primi informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, orientare profesională, dezvoltarea abilităţilor personale şi încrederii în sine. Vor învăţa tehnicile de căutare a unui loc de muncă şi li se va stabili traseul profesional individual. Ca şi metodă inovativă, se va utiliza un soft specializat de evaluare cu o mare diversitate de instrumente.

Prin proiect, vor fi furnizate cursuri de Formare Profesională Continuă autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru 210 persoane.

În cadrul proiectului se va asigura evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite în contexte informale şi/sau nonformale şi certificarea pentru 530 de persoane din grupul ţintă din mediul rural al celor două regiuni de implementare, Nord - Vest şi Centru.

AFACOV CONSULTING GROUP este partener în cadrul proiectului "ARO - Acces Rapid la Ocupare" si va desfăşura 470 procese de evaluare a competenţelor profesionale în următoarele meserii: administrator pensiune turistică, asistent personal profesionist, barman, brutar, cameristă, cofetar-patiser, gaterist la tăiat buşteni, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ, maşinist la maşini pentru terasamente, montator pereţi şi plafoane din ghips carton, mecanic auto, operator introducere, validare şi prelucrare date, operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, tranşator, zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor.

 CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT  "ARO - Acces Rapid la Ocupare"

 

 

 

PROCESE DE EVALUARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI