Proiectul "Bancomate de joburi în mediul rural" este un proiect strategic cofinanțat din Fondul social European prin intermediului Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, cu o perioadă de desfășurare de 18 luni (aprilie 2014 - septembrie 2015). 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței în ocuparea resursei umane din mediul rural din 2 Regiuni de dezvoltare ale României (Centru și Nord - Vest), pornind de la necesitatea de a avea o forță de muncă adaptată unei piețe în continuă schimbare și calificată în același timp.

Proiectul propune o abordare integrată cu 4 paliere de acțiune:

1) Vizează în mod direct nevoile specifice de informare, consiliere socio-profesională și mediere - inclusiv electronică, de sprijin și asistență în căutarea unui loc de muncă, de inserție socio-profesională, cu accent pe măsuri inovative personalizate, cum ar fi folosirea unor instrumente specifice - soft profesional de consiliere, mediere prin aparate specializate și call center.

2) Vizează dobândirea de competențe noi în domenii non-agricole, în urma participării la programe de formare profesională continuă autorizate.

3) Urmărește dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial prin cursuri de formare specifice, consultanță și asistență în deschiderea unei afaceri, seminarii pe diverse teme antreprenoriale.

4) Vizează recunoașterea competențelor dobândite în context informal/nonformal în vederea accesului cât mai rapid pe piața muncii.

AFACOV CONSULTING GROUP este partener în cadrul proiectului "Bancomate de joburi în mediul rural" si va desfăşura 470 procese de evaluare a competenţelor profesionale în următoarele meserii: administrator pensiune turistică, asistent personal profesionist, barman, brutar, cameristă, cofetar-patiser, gaterist la tăiat buşteni, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ, maşinist la maşini pentru terasamente, montator pereţi şi plafoane din ghips carton, mecanic auto, operator introducere, validare şi prelucrare date, operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, tranşator, zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor.

                                                                                             

CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT  "BANCOMATE DE JOBURI ÎN MEDIUL RURAL"

 

PROCESE DE EVALUARE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI