"RESURSA UMANĂ - ŞANSĂ PENTRU DEZVOLTARE" este un proiect implementat de ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CONSULTANŢILOR ÎN AGRIBUSINESS în parteneriat cu S.C AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

OBIECTIVUL GENERAL:

 - Orientarea forţei de muncă disponibile în mediul rural către ocupaţii de perspectivă non-agricole

OBIECTIVE SPECIFICE

 - Consolidarea unei atitudini pozitive pentru 1400 persoane din mediul rural faţă de procesul de formare profesională continuă

 - Facilitarea accesului la servicii de informare, consiliere şi formare profesională a 1310 persoane din mediul rural

 - Creşterea ratei de ocupare pentru populaţia rezidentă în mediul rural prin integrarea pe piaţa muncii a 210 persoane interesate

 

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format din:

- 700 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

- 350 persoane în căutarea unui loc de muncă

- 350 persoane inactive

Fiecare categorie de grup ţintă va beneficia de servicii adaptate propriilor nevoi, după caz, de informare, conştientizare, consiliere, asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, formare profesională, evaluare pe bază de competenţe.

SERVICII OFERITE BENEFICIARLOR ÎN CADRUL PROIECTULUI:

  • Orientare şi consiliere profesională
  • Cursuri interactive de competenţe informatice
  • Evaluarea şi certificarea competenţelor
  • Servicii de mediere a muncii
  • Formare profesională pentru ocupaţii non-agricole

 

SEDINŢĂ PARTENERI