"Dezvoltarea capitalului uman din zonele rurale prin formare și evaluare în domenii non-agricole cerute pe piața regională" este un Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin intermediului Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, cu o perioadă de desfășurare de 18 luni (aprilie 2014 - septembrie 2015). 

Axa prioritară 5 – Promovarea Măsurilor Active de Ocupare

Domeniul major de intervenție 5.2. – “Promovarea sustenabilității pe termen lung, a zonelor rurale, în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, și ocuparea forței de muncă”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1. Formarea profesională a 312 persoane din mediul rural din județele: Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău, Buzău, Vrancea prin cursuri de calificare, recalificare, inițiere, perfecționare în 18 ocupații din domenii non-agricole.

2. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute  pe alte căi decât cele formale a 325 de persoane din mediul rural din județele Brasov, Covasna, Harghita, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău, Buzău, Vrancea în domenii non-agricole.

3. Sprijinirea a 796 de persoane din mediul rural din județele Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău, Buzău, Vrancea pentru optimizarea traseului profesional în domenii non-agricole prin orientare și consiliere profesională.

4. Creșterea gradului de ocupare in activități non-agricole a persoanelor din mediul rural prin plasarea în muncă a 58 de persoane.

Afacov Consulting Group este partener în cadrul proiectului "Dezvoltarea capitalului uman din zonele rurale prin formare și evaluare în domenii non-agricole cerute pe piața regională" şi va desfăşura 325 procese de evaluare a competenţelor profesionale în următoarele meserii: administrator pensiune turistică, asistent personal profesionist, barman, brutar, cameristă, cofetar-patiser, gaterist la tăiat buşteni, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ, maşinist la maşini pentru terasamente, montator pereţi şi plafoane din ghips carton, mecanic auto, operator introducere, validare şi prelucrare date, operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, tranşator, zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor.

 CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT

 

 

PROCESE DE EVALUARE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI