"Meseria de coafez - frizer - manichiurist - pedichiurist a devenit în ultimul timp mai mult decât o meserie oarecare, a devenit o industrie, o modalitate de înfrumuseţare ce se confruntă cu noi descoperiri în toate domeniile: produse, tehnologie, pregătire personal.

    Meseria în sine are un rol social de estetizare, iar lucrătorul are datoria de a coopera cu fiecare client în parte şi de a efectua toate operaţiile necesare pentru înfrumuseţare.

  Această meserie implică trei concepte majore la care fiecare individ râvneşte: frumuseţe, igienă şi sănătate, concepte care perfecţionează aspectul estetic al omului şi îl apropie de ideal.

  Fiecare stilyst, fiecare manichiurist ori frizer încearcă să se pună în slujba frumuseţii şi să se dedice prin munca lui apropierii de mult visatul ideal al fiecărui individ în parte." 

 

Specialişti:

 • manichiuristul - preocupat de îngrijirea şi estetica mâinilor
 • pedichiuristul - preocupat de îngrijirea şi estetica picioarelor
 • coafezul - preocupat de îngrijirea şi aspectul părului cu precădere la bărbaţi
 • coafezul - preocupat de îngrijirea şi estetica părului

Meseria de coafez - frizer - manichiurist - pedichiurist are o importanţă majoră din punct de vedere igienic şi estetic:

 • deserveşte populaţia în bune condiţii
 • asigură un mod de corectare a defectelor fizice
 • asigură sănătatea, igiena şi frumuseţea persoanelor ce apelează la specialişti

Unităţile de competenţă dobândite:

 • Comunicare şi remuneraţie
 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
 • Comunicare în limba modernă
 • Asigurarea calităţii
 • Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
 • Igiena şi securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea salonului de frizerie - coafură - manichiură - pedichiură
 • Iniţierea unei afaceri proprii
 • Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului
 • Relaţia cu clienţii
 • Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură
 • Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie
 • Coafarea părului pe baza ondulaţiilor
 • Ondulaţia permanentă
 • Decolorarea părului
 • Vopsirea părului

  Desfăşurarea cursurilor:

 • 180 ore de pregătire teoretică
 • 540 ore de pregătire practică
 • Durată totală: aproximativ 6 luni

Acte necesare:

 • act de identitate ( buletin, carte de identitate)
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diplomă de studii
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat "apt pentru a urma cursul de frizer - coafez - manichiurist - pedichiurist"

 

    

Cod NC: 7122.2.1.

Descrierea ocupaţiei:

  Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie.

  Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.

  De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii (verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.) şi execută tencuirea elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

  Zidarul, pietrar, tencuitor execută de obicei construcţii şi elemente de construcţii noi dar posedă şi competenţele necesare pentru a interveni la construcţiile vechi, fie pentru demolarea lor în cazul când nu se mai pot folosi fără risc, fie pentru reabilitarea, modernizarea şi aducerea lor la o stare de funcţionare bună, prin lucrări de reparaţii la zidării şi tencuieli. El este capabil să evalueze calitatea şi eficienţa lucrării din punct de vedere tehnic şi economic.

  Zidarul, pietrar, tencuitor utilizează informaţiile din planurile şi detaliile de execuţie şi efectuează calcule matematice simple care se referă la lucrările de zidării şi tencuieli (necesar de materiale, volume de zidării şi suprafeţe de pereţi tencuiţi etc.), se integrează în cadrul echipei, îşi identifică sarcinile şi îşi planifică activităţile zilnice şi poate comunica corect cu toate persoanele implicate direct în procesul de muncă sau care au legătură cu acesta, foloseşte toate posibilităţile pentru dezvoltarea sa personală şi profesională.

  Zidarul, pietrar, tencuitor este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident.

Unităţile de competenţă dobândite: 

   • Comunicarea la locul de muncă
   • Lucrul în echipă
   • Efectuarea unor calcule matematice simple
   • Dezvoltarea profesională proprie
   • Planificarea activităţii zilnice
   • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
   • Organizarea locului de muncă
   • Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
   • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
   • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
   • Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
   • Executarea zidăriilor simple
   • Executarea zidăriilor din piatră naturală
   • Executarea zidăriilor de complexitate medie
   • Executarea zidăriilor de mare complexitate
   • Executarea tencuielilor simple
   • Executarea tencuielilor decorative
   • Executarea tencuielilor de mare complexitate
   • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Desfăşurarea cursurilor: 

   • 180 ore de tehnologia meseriei
   • 540 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 6 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de zidar, pietrar, tencuitor”

 

 Standardul ocupaţional: SO Zidar

 

Cod COR: 242101

Descrierea ocupaţiei:

  Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.
  Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcţiile de management organizaţional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării.
  Competenţele managerului proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului; comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).
  Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaţional.
  Managerul de proiect activează în toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da
Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).

Unităţile de competenţă dobândite:

   • Stabilirea scopului proiectului
   • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
   • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
   • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
   • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
   • Managementul riscurilor
   • Managementul echipei de proiect
   • Managementul comunicării în cadrul proiectului
   • Managementul calităţii proiectului

Desfăşurarea cursurilor:

   • 180 ore de instruire teoretică
   • 540 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 6 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de manager de proiect”

Cod COR: 833403

 

Descrierea ocupaţiei:

  Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare este o persoană instruită să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Această calificare presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.

  Pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

 

Unităţile de competenţă dobândite:

   • Perfecţionarea pregătirii profesionale
   • Respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR;
   • Completarea documentelor
   • Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru
   • Efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor
   • Identificarea defectelor apărute
   • Predarea utilajului şi a documentelor

Desfăşurarea cursurilor:

   • 58 ore de tehnologia meseriei
   • 44 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 1 lună
   • la incheierea cursului, cursanţii susţin un examen de absolvire în urma căruia vor primi certificatul de specializare în meseria de "Stivuitorist" şi carnetul de stivuitorist autorizat ISCIR. Mai multe detalii despre autorizarea ISCIR a stivuitoriştilor puteti găsi pe site-ul ISCIR

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii (minim o calificare în domeniul tehnic)
   • poză color 2/3 cm (tip buletin) - 1 exemplar
   • Fişă de aptitudini de la medicul de medicina muncii

Standardul ocupaţional: SO Stivuitorist

 

Galerie de imagini:

 

Cod NC: 4113.2.1

 

Descrierea ocupaţiei:

 

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

   • introduce şi validează date pe suport electronic
   • gestionează suporţii electronici de date
   • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
   • salvează periodic datelor introduse
   • restaurează la nevoie datele salvate
   • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora

  Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.
  Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

   • Organizarea activităţii proprii
   • Utilizarea echipamentelor periferice
   • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
   • Introducerea şi validarea datelor
   • Prelucrarea datelor

  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

  De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Unităţile de competenţă dobândite:

   • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
   • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
   • Aplicarea procedurilor de calitate
   • Organizarea activităţii proprii
   • Utilizarea echipamentelor periferice
   • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
   • Introducerea şi validarea datelor
   • Prelucrarea datelor

Desfăşurarea cursurilor:

   • 10 ore de noţiuni de bază privind utilizarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
   • 16 ore de introducerea, validarea şi prelucrarea datelor
   • 54 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 1 lună

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de iniţiere operator introducerea, validarea şi prelucrarea datelor”

Standardul ocupaţional: SO Operator date

 Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: