Cod NC: 7412.1.1 

Descrierea ocupaţiei: 

  Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de brutar în vederea eficientizării activităţii. Competenţe specifice ocupaţiei: recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare, depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie, pregătirea materiilor prime şi auxiliare, frământarea aluatului, urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare sunt cele care vor concura la realizarea unor produse finite de panificaţie de calitate corespunzătoare.

  Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Fabricarea produselor de panificaţie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru obţinerea diferitelor tipuri de produse. De aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia panificaţiei, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

Unităţile de competenţă dobândite: 

   • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
   • Aplicarea normelor de protecţia mediului
   • Organizarea activităţii proprii
   • Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
   • Întocmirea documentelor specifice
   • Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare
   • Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie
   • Pregătirea materiilor prime şi auxiliare
   • Frământarea aluatului
   • Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului
   • Coacerea semifabricatelor
   • Pregătirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare 

Desfăşurarea cursurilor:

   • 120 ore de instruire teoretică
   • 240 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 3 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de brutar”

Standardul ocupaţional ... SO Brutar

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: