Tipărire
Categorie: Cursuri
Accesări: 6564

Cod NC: 7412.1.1 

Descrierea ocupaţiei: 

  Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de brutar în vederea eficientizării activităţii. Competenţe specifice ocupaţiei: recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare, depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie, pregătirea materiilor prime şi auxiliare, frământarea aluatului, urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare sunt cele care vor concura la realizarea unor produse finite de panificaţie de calitate corespunzătoare.

  Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Fabricarea produselor de panificaţie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru obţinerea diferitelor tipuri de produse. De aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia panificaţiei, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

Unităţile de competenţă dobândite: 

Desfăşurarea cursurilor:

Acte necesare:

Standardul ocupaţional ... SO Brutar

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: