Cod NC: 8141.1.6

Descrierea ocupaţiei:

        Ocupaţia Fasonator mecanic este practicată în platformele primare ale parchetelor de exploatare a lemnului utilizând echipamente şi utilaje pentru fasonarea lemnului.La fasonarea materialului lemnos în platforma primară se realizează presortarea lemnului brut şi secţionarea acestuia cu ajutorul ferăstraielor mecanice.                      Fasonatorul mecanic identifică principalele defecte ale lemnului şi, în funcţie de acestea, stabileşte sortimentele de lemn brut executând secţionarea trunchiurilor sau catargelor la dimensiunile sortimentelor respective sau multipli ale acestora în funcţie de  caracteristicile mijloacelor de transport. 

 

Unităţile de competenţă dobândite: 

   • Comunicarea în limba maternă
   • Competenţa de a învăţa
   • Competenţe sociale şi civice
   • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
   • Competenţe informatice
   • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor
   • Aplicarea normelor de protecţia mediului
   • Organizarea activităţii proprii
   • Presortarea materialului lemnos brut
   • Secţionarea materialului lemnos
   • Oprirea crăpării pieselor
   • Întreţinerea corespunzătoare a ferăstraielor mecanice

 

Desfăşurarea cursurilor:

   • 120 ore de tehnologia meseriei
   • 240 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 3 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de fasonator mecanic"

 Standardul ocupaţional ...  SO Fasonator mecanic

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: