Cod NC: 5220.1.1 

Descrierea ocupaţiei:

  Lucrătorul în comerţ se ocupă în principal cu comunicarea cu clienţii magazinului (a punctului de vânzare), organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii magazinului (punctului de vânzare), efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului (punctului de vânzare), menţinerea stocurilor şi necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările, întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, precum şi raportarea activităţii de vânzare.

Unităţile de competenţă dobândite:

   • Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare
   • Raportarea activităţii de vânzare
   • Aplicarea NPM şi PSI
   • Aplicarea procedurilor de calitate
   • Comunicarea la locul de muncă
   • Efectuarea muncii în echipă
   • Perfecţionarea profesională
   • Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
   • Promovarea imaginii standului
   • Menţinerea stocurilor de rezervă
   • Verificarea stocurilor cu vânzările
   • Comunicarea cu clienţii
   • Crearea mediului ambiental necesar vânzării
   • Efectuarea vânzării
   • Încasarea contravalorii mărfii

Desfăşurarea cursurilor:

   • 120 ore de tehnologia meseriei
   • 240 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 3 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de lucrător în comerţ”

 Standardul ocupaţional: SO Lucrător în comerţ

 Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: