Cod NC: 4113.2.1

Descrierea ocupaţiei:

  Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

   • introduce şi validează date pe suport electronic
   • gestionează suporţii electronici de date
   • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
   • salvează periodic datelor introduse
   • restaurează la nevoie datele salvate
   • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora
   • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

  Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.
  Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

   • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
   • Organizarea activităţii proprii
   • Utilizarea echipamentelor periferice
   • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
   • Introducerea şi validarea datelor
   • Prelucrarea datelor
   • Transpunerea datelor pe suport

  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

  De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Unităţile de competenţă dobândite:

   • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
   • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
   • Aplicarea procedurilor de calitate
   • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
   • Organizarea activităţii proprii
   • Utilizarea echipamentelor periferice
   • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
   • Introducerea şi validarea datelor
   • Prelucrarea datelor
   • Transpunerea datelor pe suport

Desfăşurarea cursurilor:

   • 180 ore de noţiuni de bază privind utilizarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, de introducerea, validarea şi prelucrarea datelor
   • 540 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 6 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de operator introducerea, validarea şi prelucrarea datelor”

Standardul ocupaţional: SO Operator date

 

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: