Cod NC: 7122.2.1.

Descrierea ocupaţiei:

  Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie.

  Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.

  De asemenea, zidarul, pietrar, tencuitor pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii (verifică abaterile, curăţă, trasează, umezeşte suprafeţele etc.) şi execută tencuirea elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecţie bună şi un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează.

  Zidarul, pietrar, tencuitor execută de obicei construcţii şi elemente de construcţii noi dar posedă şi competenţele necesare pentru a interveni la construcţiile vechi, fie pentru demolarea lor în cazul când nu se mai pot folosi fără risc, fie pentru reabilitarea, modernizarea şi aducerea lor la o stare de funcţionare bună, prin lucrări de reparaţii la zidării şi tencuieli. El este capabil să evalueze calitatea şi eficienţa lucrării din punct de vedere tehnic şi economic.

  Zidarul, pietrar, tencuitor utilizează informaţiile din planurile şi detaliile de execuţie şi efectuează calcule matematice simple care se referă la lucrările de zidării şi tencuieli (necesar de materiale, volume de zidării şi suprafeţe de pereţi tencuiţi etc.), se integrează în cadrul echipei, îşi identifică sarcinile şi îşi planifică activităţile zilnice şi poate comunica corect cu toate persoanele implicate direct în procesul de muncă sau care au legătură cu acesta, foloseşte toate posibilităţile pentru dezvoltarea sa personală şi profesională.

  Zidarul, pietrar, tencuitor este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident.

Unităţile de competenţă dobândite: 

   • Comunicarea la locul de muncă
   • Lucrul în echipă
   • Efectuarea unor calcule matematice simple
   • Dezvoltarea profesională proprie
   • Planificarea activităţii zilnice
   • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
   • Organizarea locului de muncă
   • Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru
   • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
   • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
   • Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
   • Executarea zidăriilor simple
   • Executarea zidăriilor din piatră naturală
   • Executarea zidăriilor de complexitate medie
   • Executarea zidăriilor de mare complexitate
   • Executarea tencuielilor simple
   • Executarea tencuielilor decorative
   • Executarea tencuielilor de mare complexitate
   • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Desfăşurarea cursurilor: 

   • 180 ore de tehnologia meseriei
   • 540 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 6 luni

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii
   • adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie precizat “apt pentru a urma cursul de zidar, pietrar, tencuitor”

 

 Standardul ocupaţional: SO Zidar