Cod NC: 5142.1.1 

Descrierea ocupaţiei: 

 Camerista de hotel are de îndeplinit următoarele sarcini: 

- efectuează şi întreţine zilnic curăţenia în camere, holuri, camere de recepţie, săli de conferinţe etc. în vederea respectării standardelor de igienă şi sănătate.
- schimbă lenjeria de pat şi vesela (pahare, ceşti etc.) din camere, după plecarea oaspeţilor, sau pentru cei care locuiesc mai mult timp în hotel, la câteva zile.
- goleşte coşurile de gunoi, scrumierele şi transportă alte gunoaie şi deşeuri în locurile special amenajate pentru depozitare.
- igienizează zilnic sala de baie din fiecare cameră şi se îngrijeşte de produsele de igienă necesare.
- schimbă prosoapele şi halatele de baie ori de câte ori este nevoie.
- dezinfectează aparatura din baie folosind substanţe germicide sau sterilizatoare cu abur.
- spală geamurile, curaţă pereţii, tavanele şi lemnăria, ceruindu-le şi lustruindu-le.
- aspiră de praf covoarele, draperiile, perdelele în camere şi de pe holuri.
- curăţă şi aranjează săli pentru reuniuni, accesoriile şi mobilierul pentru desfăşurarea unor activităţi sociale sau de afaceri.
- mătură, freacă, unge cu ceară şi lustruieşte podeaua, folosind mături, mopuri şi maşini de ceruit şi lustruit.
- şterge de praf şi lustruieşte mobila şi echipamentul din dotare.
- culege, la cerere, lenjeria personală a oaspeţilor, pe care o spală şi o calcă.
- triază, numără şi aranjează lenjeria în dulapuri.
- respectă regulile de pază ale hotelului şi a bunurilor clienţilor raportând deteriorările, furturile şi obiectele găsite superiorilor.
- manipulează material de curăţenie, materiale informative şi de reclamă

Unităţile de competenţă: 

- Aplicarea normelor igienico-sanitare
- Aplicarea NPM şi NPSI
- Comunicarea eficientă cu clienţii
- Planificarea activităţii proprii
- Raportarea activităţii proprii
- Competenţe specifice Aranjarea camerei
- Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune
- Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi
- Oferirea de servicii suplimentare  

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- act de studii

Standardul ocupaţional: SO Camerista hotel