Cod NC: 7412.2.1

Descrierea ocupaţiei: 

 Cofetarul-patiser prepară în laborator sau în unităţile industrializate produsele de patiserie în vederea comercializării. 

  După ce recepţionează (cantitativ şi calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricaţie. Apoi sortează, curăţă, cerne şi dozează materiile prime, după care urmează prepararea aluaturilor, cremelor şi compoziţiilor; după această etapă, se trece la modelarea şi coacerea preparatelor (foetaje), umplerea şi asamblarea produselor de patiserie.

  Ultima parte a muncii patiserului constă în finisarea produselor, glasarea şi decorarea lor.

  Utilizează dispozitive de încălzire şi coacere (cuptoare, etuve, boilere), maşini de preparat şi fabricat (malaxoare, laminor, dozatoare automate), echipamente frigorifice (frigidere, vitrine frigorifice, dulapuri şi camere frigorifice) şi alte ustensile cum ar fi: forme pentru decor, trusă de şpriţuit, diverse vase, site, unelte, dulapuri, cântare, cazane, tăvi etc.

Unităţile de competenţă: 

- Comunicarea interactivă la locul de muncă
- Efectuarea muncii în echipă
- Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea normelor de protecţie a mediului
- Aplicarea normelor igienico-sanitare
- Aplicarea NPM şi NPSI
- Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare
- Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
- Planificarea activităţii proprii
- Competenţe specifice Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
- Asigurarea calităţii produselor
- Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit
- Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
- Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
- Prepararea produselor de patiserie / cofetărie
- Prepararea semipreparatelor de patiserie

Metode de evaluare:

Autoevaluarea - aprecierea personală a candidatului, a capacităţii profesionale proprii în raport cu cerinţele standardului

Testul scris – cuprinde un ansamblu de itemi variaţi ca mod de formulare: întrebări, exerciţii, probleme, care vizează un volum mai mare de cunoştinţe şi capacităţi pentru a afla ce informaţii deţine şi ce ştie să facă un candidat, în care se solicită diferite procese psihice: memorie, gândire, imaginaţie.

Întrebările orale – sunt considerate “o formă de conversare” prin care se urmăreşte volumul şi calitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor candidaţilor şi capacitatea de a opera cu ele.

Observarea directă – evaluează capacitatea candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele şi gradul de stăpânire al abilităţilor formate.

Proiectul – este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale cadidaţilor.

Portofoliul – este un instrument de evaluare complex ce include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efectuat de candidat.

Raportul din partea altor persoane – este o metodă suplimentară de apreciere a competenţelor profesionale, fiind oferit de către colegi, şefi, colaboratori.

 

Acte necesare:

- act de identitate (buletin, carte de identitate)
- certificat de naştere

- acte de studii

Standardul ocupaţional: SO Cofetar patiser